Wall Photos

by astromag

RUNA ZA 26.01.
EH, EHWAZ - NAPREDAK, KONJ
Runa je simbol dva konja, koji se smatraju plemenitim životinjama. Označava dobar razvoj stvari, napredak u svakom pogledu, te moguće putovanje. Takođe se povezuje uz poverenje, vernost i zajedništvo.
Značenje: konj, promena, kretanje, pomoć, energija, komunikacija, volja, snaga.
Magijska upotreba: pomoć u komunikaciji i putovanju, za "slanje" magijskih čini.
Povezanost s mitovima i bogovima: Sleipnir.
Analiza: Konj je bio snažan simbol u gotovo svim kulturama. Često se verovalo da vuče kočiju sa suncem preko neba. Jak, spretan i veran, njegova povezanost s ljudima je jedinstvena. On je omogućio čoveku da obavlja poslove za koje je preslab i kreće na putovanja koja bi za njega bila predaleka. Konj ni pripitomljavanjem nije izgubio svoju snagu. Ehwaz predstavlja energiju i kretanje. To nije bezlični izvor energije, već živo biće koje ima potrebe i želje, ne obični rob. Taj izvor energije treba poštovati. Ehwaz nas uči partnerstvu, poverenju i vernosti onakvoj kakva se stvara između konja i jahača. Ovo je ravnoteža koja se mora postići na putu čiste magije.